2 Visitor Messages

 1. View Conversation
  http://biareview.com/ trung tâm kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán , cho dù hắn ra tay trước, cũng không tổn thương được Lai Ngang Nạp Đa.
  Trên Đấu Linh đài, Kiệt Sâm dùng ảo thuật công kích Lai Ngang Nạp Đa, thoáng cái đă lâm vào thất thần.
  - Hết!
  Trên khách quư, bọn người Tốn Phượng trên mặt mang theo một tia thất lạc, Lai Ngang Nạp Đa dùng cực hạn linh hoàn công kích đầu tiên, cho dù là Khắc Lạp Khắc cũng không có biện pháp giăy dụa, dùng thực lực Kiệt Sâm, căn bản không có hy vọng chiến thắng xa vời.
  ...
  Một khắc này, chiến đấu với Lai Ngang Nạp Đa rất rơ ràng, nhưng một khắc sau, ư thức của Kiệt Sâm xuất hiện một tràng cảnh.
  Áo Lan Đa vương quốc, p
 2. View Conversation
  Hi Jack! Good having drinks and food with you after today's game. I wanted to thank you for being a great example of a cool Airsofter for a beginner like me. Moreover thanks for changing my user name to "YAMMO" as this seems to be the call sign that is sticking. Thx Derrick formerly "GFB442"
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
About RaR3X2

Basic Information

Signature


Jack
<div style='font-size:12px;height:18px;color:#ee6021;overflow:hidde n'><div id='rar'></div></div>

<script>
var nom=4000;
function maywoodsig()
{
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = '_'", 400+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = ''", 800+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = '_'", 1200+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = ''", 1600+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'к_'", 2000+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'ко_'", 2050+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'ком_'", 2100+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'кома_'", 2150+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'коман_'", 2200+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команд_'", 2250+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда_'", 2300+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда M_'", 2350+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Ma_'", 2400+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда May_'", 2450+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Mayw_'", 2500+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywo_'", 2550+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywoo_'", 2600+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywood_'", 2650+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywood'", 3000+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywood_'", 3400+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywood'", 3800+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywood_'", 4200+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywood'", 4600+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywood_'", 5000+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywood'", 5400+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywood_'", 5800+nom);
setTimeout("document.getElementById('rar').innerHT ML = 'команда Maywood'", 6200+nom);
}
</script>

Statistics


Total Posts
Total Posts
45
Posts Per Day
0.02
Visitor Messages
Total Messages
2
Most Recent Message
07-15-2016 09:54 AM
General Information
Last Activity
03-04-2013 10:39 PM
Join Date
04-14-2012
Referrals
0

1 Friend

 1. weezy weezy is offline

  Game Operator

  weezy
Showing Friends 1 to 1 of 1