Conversation Between mondue and aventador

1 Visitor Messages

 1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san ờng giả kia hét lớn một tiếng, thân thể lập tức lui lại, song đao trog tay hướng lên đỉnh đầu bảo vệ.
  - Keng!
  Lại một tiếng thanh thúy vang lên.
  Loảng xoảng!
  Một nửa thân đao cắm trên mặt đất, chuôi bảo đao Địa cấp trung phẩm lại bị Huyền Thiên chém thành hai đoạn.
  Tuy nội lực bị giam cầm nhưng lực công kích của Huyền Thiên vẫn mạnh đến mức nghịch thiên. Lực lượng ẩn chứa trong thân thể hán không thể đo lường được. Đối với cường giả Địa giai cảnh hậu kỳ có lực uy hiếp rất lớn.
  Tên cường giả Địa giai cảnh bát trọng may mắn lùi người về sau, mặc dù bảo đao bị chém thành hai đoạn nhưng tron
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1